2.12.13

Something there


  1. Is this 101 Dalmatians,Cruella de Vil ? No, it's just George Clooney on the cutest magazine cover this year.
  2. Do you also think that noir movies were so much better? People were not black or white, happy endings were real only in fairy tales and these trench coats. There was something in it.
  3. Is that green stone too much? New David Webb add campaign makes us believe that there's no such thing as too much.
  4. Sometimes there is no other way, right?

  1. Czy to 101 dalmatyńczyków, Cruella de Mon? Nie, to tylko George Clooney na najsłodszej okładce tego roku.
  2. Także jesteście zdania, że filmy noir były dużo lepsze od współczesnego kina? Brak wyraźnego podziału na dobro i zło, happy end tylko w bajkach, no i te beżowe trencze. Coś w tym wszystkim było.
  3. Ten wielki zielony kamień to chyba lekka przesada? Nowa kampania biżuterii Davida Webba przekonuje nas, że jednak nie. Im więcej, tym lepiej.
  4. Czasami po prostu nie ma innego wyjścia, prawda?

No comments:

Post a Comment