16.7.11

Alien named Tilda.

When I first saw Tilda Swinton in The Constantine I wasn't sure if she was a man or a woman, but as it turned out she's a very spectacular woman with ability to take risks, a lot of risks. Her latest editorial for W Magazine was just as you expected, or maybe what you wasn't expected? She created her own planet, with her own clothes and she is the first alien known to all. Bless you Tilda. You're bringing fierce to a whole new level.

Kiedy po raz pierwszy zobaczył Tildę Swinton na ekranie nie byłam pewna czy jest kobietą, czy mężczyzną, ale jak się okazało później to bardzo spektakularna osoba, która nie boi się ryzyka w dużej dawce. Jej ostatnia sesja dla magazynu W była dokładnie tym, czego można było oczekiwać, a może właściwie na odwrót? Tilda stworzyła swoją własną planetę, z własnymi ubraniami i jest pierwszym obcym znanym nam wszystkim. Dzięki Ci Tildo!


Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us


No comments:

Post a Comment